Årsprogrammet

Publisert: 07.06.16

Ta en titt på hva Løten historielag har planlagt det kommende året. Blir med! 

Løten historielags program for 2016

Løten Historielag i samarbeid med Løten Folkebibliotek inviterte til foredrag mandag 23. Mai klokken 19.00 på Løten Folkebibliotek. Vi fikk besøk av Christian Løchsen Rødsrud fra arkeologisk seksjon ved Universitetet i Oslo. Kulturhistorisk museum foretok utgravninger langs Rv3 og Rv25 i Løten sommeren 2015, og Rødsrud fortalte om de unike og spennende funnene. 85 historieinteresserte hadde møtt opp for å høre Rødsrud og interessen var stor. 

Sommerturen går til Osen 12. juni. Vi drar fra torget på Løten kl. 09.30 presis og skal besøke Sørlistøa Fløtermuseum og bygdetunet ved Nordre Osen kirke, hvor vi får omvisning både i den gamle og den nye kirken. Vi spiser tidlig middag på den gamle skogskolen i Nordre Osen (Osensjøens Adventure) og regner med å være tilbake i Løten ca kl 17.30. Påmelding innen 1. juni til Jorun Ottosen, tlf 92248986, eller til Inger Marie Dons Jensen, tlf 97019432. Turen koster kr 300 for medlemmer, kr 400 for ikke-medlemmer. 

Den 29. august besøker vi den gamle boplassen på Kvennhaugen hvor vi får omvisning og orientering om boplassen og området rundt. Det vil være enkel bevertning. 

Mandag 26. september kl.19 blir det foredrag ved Tore Stavlund på Løten Folkebibliotek. Han har skrevet boka Melk: en romodyssé om meierier, melk og identitet, blant annet om Løiten meieri hvor hans oldefar var bestyrer på 1920-tallet. Vi innbyr Løten Bondelag og Løten Bonde- og småbrukerlag. Det blir enkel bevertning.  

Lautin 2016 blir lansert i slutten av oktober. Tid og sted er ikke endelig bestemt

november skal vi holde et møte med foredrag ved Tom Brenne om julehefter. Vi kommer tilbake til tid og sted når dette er endelig avklart. 

Tilbake