onsdag 26. september 2018 kl. 19.00 Klokkergarden

Publisert: 04.09.18

Om minnetavler (epitafier) i norske kirker og museer


«Til Guds ære, kirkens beprydelse og ærlig ihukommelse».
Foredrag v kunsthistoriker Kaja Merete Hagen
Klokkergarden i Løten onsdag 26. september kl. 19

I Løten kirke henger en verdifull 1600-talls minnetavle på veggen mot sør. Den er mørk og motivet er vanskelig både å oppfatte og forstå. Men onsdag 26. september skal vi sette lys på tavla! Først gjennom et foredrag i Klokkergarden og så går vi til kirka og tar den i øyesyn!
Foredraget holdes av kunsthistoriker Kaja Merete Hagen. Kaja er fra Vang, vokst opp på Ingeberg og gikk på Hamar Katedralskole.
Kaja vil ta opp temaet minnetavler, også kalt epitafier, i sin fulle bredde:
Hva er egentlig disse minnetavlene som folk hengte opp på kirkeveggene over hele landet? Hva kan disse tavlene fortelle oss om samfunnet rett etter reformasjonen? Hvilke samfunnsmessige og religiøse idealer kan minnetavlene vitne om?
Hva var kvinnenes rolle, og hva vet vi om barna? Hvem var Magnhild Baardsen som er avbildet her i Løten?
Hvordan ser denne gruppen av kirkekunst ut? Hvilke fellestrekk finnes, hvilke motiver går igjen?
Og ikke minst - hva var den egentlig hensikten eller funksjonen til disse minnetavlene? Og hvorfor har de vært oversett i mange hundre år?


Enkel servering

Velkommen!

Tilbake