Årsprogram 2019

Fotokveld 14. oktober kl 19 i Klokkergarden i Løten.

Ta med eldre fotografier til avfotografering av Domkirkeoddens Fotoavdeling! Erling Skjærstad vil fortelle om oppvekst i Brenneriroa. Vi selger bøker og serverer kaffe og biteti. Velkommen!

Program for Løten historielag 2018 utarbeides kontinuerling. Følg med her og på Facebook for arrangementer og hendelser. 

 

ONSDAG 26. SEPTEMBER 2018 19.00 i KLOKKERGARDEN 

Om minnetavler (epitafier) i norske kirker og museer

«Til Guds ære, kirkens beprydelse og ærlig ihukommelse».
Foredrag v kunsthistoriker Kaja Merete Hagen

I Løten kirke henger en verdifull 1600-talls minnetavle på veggen mot sør. Den er mørk og motivet er vanskelig både å oppfatte og forstå. Men onsdag 26. september skal vi sette lys på tavla! Først gjennom et foredrag i Klokkergarden og så går vi til kirka og tar den i øyesyn!
Foredraget holdes av kunsthistoriker Kaja Merete Hagen. Kaja er fra Vang, vokst opp på Ingeberg og gikk på Hamar Katedralskole.
Kaja vil ta opp temaet minnetavler, også kalt epitafier, i sin fulle bredde:
Hva er egentlig disse minnetavlene som folk hengte opp på kirkeveggene over hele landet? Hva kan disse tavlene fortelle oss om samfunnet rett etter reformasjonen? Hvilke samfunnsmessige og religiøse idealer kan minnetavlene vitne om?
Hva var kvinnenes rolle, og hva vet vi om barna? Hvem var Magnhild Baardsen som er avbildet her i Løten?
Hvordan ser denne gruppen av kirkekunst ut? Hvilke fellestrekk finnes, hvilke motiver går igjen?
Og ikke minst - hva var den egentlig hensikten eller funksjonen til disse minnetavlene? Og hvorfor har de vært oversett i mange hundre år?
Enkel servering 

VELKOMMEN! 

 

MANDAG 5. NOVEMBER 19.00 BØNDERNES HUS

Lansering av Lautin. 

Mer informasjon kommer.