thumb

Lautin-redaksjonen

26. februar 1975 hadde styret i historielaget besøk fra Stange historielag for å høre om deres erfaringer med årbok. Styret mente det ville være inspirerende med et slikt hefte fordi mange ”kanskje syntes det var for lite å få igjen for medlemsskap”. Løten Historielag skulle være ansvarlig utgiver, mens redaksjonskomiteen hadde stor frihet i valg av stoff og rekruttering av redaksjonsmedlemmer. Lautin har gjennomgått store utseendemessige endringer siden 1975; i 1995 kom Lautin med fargetrykk på omslaget, i 2000 så den første boka med stivt bind dagens lys.

Lautin kommer ut på høsten og fylles hvert år av innholdsrike, mangfoldige og lokalhistoriske artikler som er til glede for samtlige lesere. Vi er alltid på utkikk etter nye artikler og blir glade for alt av tips og inspirasjon. Hittil har vi over 8 000 sider med lokalhistorie i 40 årbøker og 4 særutgaver. Det er over 250 forfattere og bidragsytere til nå.

Henvendelser vedrørende Lautin gjøres til redaktøren.

Redaksjonskomite 2017/2018:

Toril Bjerke (ansvarlig redaktør) toril-bj@online.no, 926 64 895
Svein Liven
Marit Hjelløkken
Torunn Synnøve Skjærstad

Bestilling av Lautin kan gjøres ved mail til: post@loten-historielag.org.

Register over forfattere og artikler i Lautin 1975-2017